Skip to main content

Varbergs kommun bygger en fördröjningsdamm vid "Läjet", Träslövsläge. Dammen tar emot gatuvatten med rester av bland annat asfalt och däck, från ett stort område. Partiklarna sedimenterar i fördröjningsdammen, där vattnets väg förlängts med hjälp av väggar av plastspont från AQVIS Miljö.

Därmed kan ett renare vatten släppas ut i havet vid stora stranden. Nedan ser du en bild från anläggningsskedet och två bilder av den färdiga sedimentdammen. Läs mer om hur AQVIS Miljöspont kan användas i dammar.