Skip to main content

AQVIS Miljöspont användes när Trafikverket upprättade sedimentdammar  i Nockeby och Tappström.

Syftet med Trafikverkets sedimentdammar vid broar i det statliga vägnätet vid Östra Mälaren är att skydda sjön från föroreningar. Föroreningar i dagvattnet sedimenterar i diken och dammar och vattnet renas därmed innan det når Östra Mälaren. Östra Mälaren är källa till dricksvatten för nära två miljoner stockholmare.

Samarbete och montage Stockholms entreprenad, Aercrete.