Skip to main content

AQVIS Miljöspont® Erosionsskydd. Under renoveringen av strandkanten vid Stångån i Linköping monteras plastspont för att leda vattnet förbi renoveringsområdet. 

Montering av Yrkesdykarna AB i samarbete med Peab för Linköpings Stad.