Skip to main content

Miljöspont kan användas som gränssnitt mellan vatten och land. På den här strandtomten i Nacka förhindras erosion med hjälp av plastsponten. Fastighetsägarna har också valt att anlägga en ö med plastspont som strandskoning.

nacka nacka_2 nacka_4 nacka_5