Skip to main content

Nyköping satsar på ny högstadieskola, men byggnationen orsakade buller för eleverna på Nyköpings gymnasium, Tessin.  AQVIS Miljöspont blev lösningen för att säkra elevernas studiero.

Den nya högstadieskolan kommer att ligga ett stenkast från Nyköpings gymnasium, Tessin. Frågetecken lyftes kring hur byggbullret skulle kunna minimeras för eleverna. Utmaningen låg i det faktum att pålningsmaskinen skulle alstra buller 13 meter ovanför marken. 

Pasi Rönkkö, projektledare på Nyköpings kommun, fick i uppdrag att snabbt finna en lösning. -  Vi valde att arbeta med AQVIS Miljöspont och rekommenderades att placera bullerskärmen nära skolväggen för att kunna stänga ute så mycket ljud som möjligt.  Den lösningen har fungerat då vi inte hört något om att personal eller elever har störts utav ljudet, säger Rönkkö.

Bullerskydd placeras normalt så nära källan som möjligt för att hindra att bullret sprider sig till omgivningen. Eftersom bullret i det här fallet huvudsakligen alstrades på 13 meters höjd krävdes nytänkande. Bullerskärmen placerades därför så nära det gick de som skulle bli störda av ljudet. Ytterligare en utmaning var den korta ledtiden - att lyckas få bullerskärmen på plats i tid. -  Vi ser mycket positivt på samarbetet med AQVIS Miljö AB som med kort varsel till trots lyckades få bullerskärmen på plats i tid, säger Rönkkö.

Tomas Svärd, VD på AQVIS Miljö AB, är mycket nöjd med hur företaget hanterat utmaningarna i projektet. -  Vi är mycket glada över Nyköpings kommuns förtroende för att  hantera utmaningen och för att kunna bidra till en bättre studiemiljö för eleverna. Utmaningen var inte lätt, men på en vecka lyckades vi producera materialet och på veckan som följde var den beställda sträckan bullerskydd monterad. 

Den snabba monteringen var möjlig tack vare vår montageentreprenör Palapala-entreprenad AB. Så här i efterhand känns det mycket stimulerande att ha lyckats med projektet.

Se bilder nedan från projektet

Läs hela nyhetsbrevet i sin helhet här>> Läs mer om AQVIS Miljöspont>>