Skip to main content

Fortums kraftverksdamm vid Örsjön i Värmland renoveras genom att dammvallen grävs isär och den gamla träsponten byts ut eller kompletteras, beroende på skick. I den del av dammkonstruktionen som omväxlande står i fuktig och torr miljö förstärks tätkärnan med plastspont för en längre livslängd. Den renoverade tätkärnan förhöjs också, för att hindra att dammen skärs sönder i krönet om mycket höga flöden inträffar.

Tanken var ursprungligen att montera plastsponten mot befintlig träspont. Vid påbörjad schaktning ner till föreskrivet djup upptäcktes att den befintliga träsponten var så dålig att den var tvungen att bytas ut. Hade detta upptäckts tidigare, skulle det optimala ha varit att beställa längre plastspont. Nu byggs istället ny träspont, mot vilken plastsponten - som redan var beställd och levererad - monteras. Monteringsarbetet har utförs av NCC på uppdrag av Fortum.

Plastsponten ställs på en bräda för montering i rätt höjd. På träsponten häftas ett svällande tätband fast. Därefter träs plastsponten på plats och hål borras genom plast och träspont, genom hålen på framsidans fästjärn. 

Gängstång träs i hålen och dras fast med muttrar på fram och baksida. När monteringen är klar återfylls med tätjord på båda sidor i skarvområdet som packas till en packningsgrad av ca 95 procent.