Skip to main content
Klicka här för att läsa om genomförda projekt inom tätkärna. Här finns informativa filmer.

Om tätkärna och markspont

AQVIS Miljöspont  kan användas som  invallningsbank eller för att hindra inträngande vatten i saneringsområden. Som tätkärna i en invallningsbank möjliggör plastsponten omedelbar start av invallningspumpar efter tidigare sprickor och läckage. Sponten erbjuder även möjlighet att låsa in infekterade material under sanering eller hindra läckage från tidigare deponier.
  • Enkelt att montera markspont
  • Med tätkärna låser man in infekterat material och hindrar läckage
  • Marksponten hindrar vatten från att tränga in i saneringsområden

Tätskärmar

Tätskärmar fungerar i princip på samma sätt som markspont men är lite mjukare, nästan som en tjock gummimatta. En tätskärm kan exempelvis användas som grundvattenbarriär, erosionsskydd eller översvämningsskydd. Precis som med tätkärna och markspont gräver vi ner tätskärmarna lodrätt i marken. Tätskärmar är:
  • Vattentåliga
  • Miljövänliga
  • Lätta att bygga med
Bilderna nedan visar hur montering av plastspont som tätkärna/markspont går till. [metaslider id=3355] Bilderna nedan visar hur AQVIS Miljöspont fungerar som erosionsskydd vid Mölndalsån(montering LJ Mark). [metaslider id=3370]   Fogmassa kan monteras i spontskarvarna från start. Här ges ett exempel på fogmassa som AQVIS Miljö har erfarenhet av och kan leverera med. Filmer och bildspel på YouTube: Plastspont som markspont och tätkärna Tätkärna Gärstad Linköping, dag två när det börjar flyta på Markspont/tätkärna, Gärstadverken Tekniska Verken Linköping Markspont/tätkärna, montage LJ Mark Fiskartorpet Mer information om genomförda projekt: Golfdamm i Bara utanför Malmö Stångån i Linköping Fiskvårdande tröskel i Utvalnäs Erosionsskydd vid Motala golfbana Tätkärna vid Örsjödammen Tätkärna vid sanering av Gusumsåns botten Höjd vattennivå i Buttekvern naturreservat Laxtrappan i Strömparken, Norrköping Projekt Fiskartorpet Skyddad smedja i Sätila Strandskoning i Nacka Tätad lakvattendamm, Tekniska Verken FlexiClean dagvattenfilter vid Volvo Eskilstuna Erosionsskydd och överfall i Mölndalsån Kållereds nya kyrkogård Markspont och processdamm, Sakab Förstärkt strandkant, Sigtuna Överfall/dämma, bäck och fiskeränna, Sveriges Sportfiskeförbund