Skip to main content

AQVIS Miljöspont som bullerskydd skyddar Universitetssjukhusets och vårdskolans verksamheter från bergborrvagn och övrigt byggbuller då utbyggnaden av sjukhuset kommer att fortgå under flera år.

Ur akustik synpunkt  är det mycket värdefullt att undvika plana raka ytor  var för  mjuka, runda  och böljande former alltid förordas på bullerskydden, i den mån det finns utrymme för det på projektplatsen. Därtill uppfattas böljande bullerskydd ofta mer estetiskt tilltalande.

Därför uppfördes AQVIS Miljöspont i ett böljande bullerskydd. Bullerskyddet kompletteras  dessutom med  Helmholtzresonatorer,  avstämda till den ljudfrekvens som borrvagnarna avger för bästa möjliga effekt.  Plantering av klätterväxter rekommenderas alltid då det dels skapar ”trädgårdsrum” för ögat och dels för att klätterväxter kan dämpa buller ytterligare i tätbebyggelse.

I samarbete Åhlen & Ekeroth, montage PalaPala-entreprenad AB. Efter ändringar på ritningen visade det sig vara en stor fördel att AQVIS Miljös system enkelt kan monteras och demonteras gång på gång.

Här ser du bilder av hur bullerskydden flyttades.