Skip to main content

AQVIS Miljöspont: Det miljövänliga alternativet där endast fantasin sätter gränser

AQVIS Miljöspont

AQVIS Miljö AB erbjuder produkter och lösningar för bullerskydd, dagvattenhantering, markspontning och hantering av infekterade material.

AQVIS Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på:

  • lång beständighet
  • formbarhet
  • enkel montering

Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer. AQVIS Miljöspont går  att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket möjliggör att de kan byggas i böljande former och på så sätt smälta in i miljön. Sponten är ledbar från 0 till 18 grader.

AQVIS Miljöspont erbjuder med sin ledbara profil


AQVIS Miljöspont_vti_transportforum 2013

  • Effektiv bullerskärmning (med akustiska resonatorer)
  • Minimalt underhåll
  • Minimal klottersanering

AQVIS Miljöspont

  • levereras i anpassade längder
  • sammanfogas via den patenterade leden.
  • kan byt radie genom ”ändvändning” av sponten