Skip to main content

Gröna bullerskärmar

Ett effektivt sätt att öka växtligheten i förtätade städer är att låta klätterväxter växa på AQVIS Miljöspont bullerskärmar.

Växter, till exempel murgröna och andra klätterväxter, växer direkt i skarvarna på AQVIS Miljöspont bullerskärmar. Andra växter behöver spaljé av rostfritt stål att växa i.