Skip to main content

Golfdamm i Bara utanför Malmö

PGA Golf har med hjälp av AQVIS Miljöspont gjort gränssnittet mellan damm och spelbar bana distinkt och erosionsfritt. Kanten vid dammen har förstärkts med markspont. Golfbanan erosionssäkrades i flera omgångar under förra vintern. På bilden syns Barry Crawford, Golf Course Manager PGA Sweden National. Det syns tydlig skillnad före respektive efter åtgärd. AQVIS Miljö AB är naturligtvis glada för att de är mycket belåtna med resultat och nu beställt Miljöspont I olika längder för att kunna fortsätta projektet med snygga och hållbara kanter runt dammarna på banan.

Stångån i Linköping

AQVIS Miljöspont® Erosionsskydd. Under renoveringen av strandkanten vid Stångån i Linköping monteras plastspont för att leda vattnet förbi renoveringsområdet. 

Montering av Yrkesdykarna AB i samarbete med Peab för Linköpings Stad.

 

Fiskvårdande tröskel i Utvalnäs

I Utvalnäs våtmark har Miljöspont monterats som ett 1,5 meter dämme i en bäck för att behålla en högre vattennivå i bäcken och minska risken för uttorkning. Det gjordes en liten försänkning i mitten för fortsatt porlande vid lågt vatten. Såväl Sportfiskarna (i Stockholm) som Uppsalastiftelsen blev entusiastiska över panelen och vattenhöjningen. En lyckad fiskvårdsåtgärd.

Marksanering

Marksanering innebär att man behandlar förorenad mark så att den återigen kan bli användbar. Vart kommer då vår Miljöspont in i bilden? Miljösponten blir ett viktigt moment i saneringsprocessen. Med vår markspont kapslar man in farligt avfall i deponier så att de blir isolerade och oskadliggjorda.

Ny sedimentdamm vid värmeverket i Linköping

Vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping lossas brännbart material och dagvattnet innehåller därför partiklar som måste sjunka till botten i en dagvattendamm innan vattnet kan släppas ut i Stångån. Dagvattendammen har nu byggts om.

Med raka kanter av plastspont från AQVIS Miljö och med en gjuten platta i botten, får dammen större volym och blir lättare att rengöra. Förutom att fungera som sedimentdamm kommer dammen att kunna ta emot släckvatten om det skulle ske en eldsvåda vid värmeverket.

Subscribe to Markspont